Informacje o naborze - I edycja

        Informacje o naborze        
         Dokumentacja konkursowa        
 
 

 

31.05.2017 r. - rekrutacja zakończona! 

W ramach dodatkowego naboru do projektu przystąpiły i przeszły pozytywną ocenę gminy:

 1. Przemyśl
 2. Kolbuszowa
 3. Skała
 4. Szczucin
 5. Tarnobrzeg
 6. Zakliczyn
 7. Narol
 8. Jasło
 9. Oleśnica
 10. Liszki
 11. Głogówek
 12. Szczurowa

-------------------------------------------------------------------------

 

Archiwum wpisów:

 

Od 10.10.2016 r. rozpoczynamy dodatkowy nabór do projektu!

Uzupełniająca rekrutacja będzie miała charakter ciągły aż do wyczerpania miejsc.

UWAGA! Od kwietnia 2017 r. w projekcie mogą uczestniczyć także gminy wiejskie! (rozszerzenie kryteriów dostępu za zgodą IOK)

 

Zobacz wyniki rekrutacji

 

Harmonogram naboru

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Rekrutacja 30.05. – 17.06.2016 r.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do końca czerwca 2016 r.

 

KRYTERIA FORMALNE

Kto może wziąć udział w rekrutacji - dla kogo jest ten projekt?

 • dla 25 gmin, mających mniej niż 70% powierzchni objętej MPZP,
 • dla gmin, które przystąpiły do sporządzania dokumentów planistycznych lub oświadczą, że podejmą się tego w ciągu 3 miesięcy,

 • dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego lub lubelskiego.

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE - Kto może wziąć udział w naborze?

 • gminy z największą presją deweloperską (liczba wydanych WZ na obszarze planowanym do objęcia MPZP),
 • gminy, w których odsetek procesów planistycznych trwających dłużej niż 3 lata jest znaczący,

 • gminy, których plany będą obejmowały m.in:

  • zieleń miejską,

  • przestrzeń publiczną wymagającą ożywienia,

  • tereny poprzemysłowe, w tym pokopalniane w połączeniu z otaczającą je tkanką społeczną,

  • obszary wpisane w Gminne Programy Rewitalizacji,

  • radykalną zmianę funkcji obszaru wskazanego jako kluczowy dla rozwoju gminy (np. w strategii rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

 

Zobacz prezentację ze spotkań informacyjnych promujących projekt

 

Powrót do góry
 
 
Lider projektu: Partnerzy projektu:
Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska P.A. Nova
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij]