Informacje o naborze - II edycja

        II edycja - Informacje o naborze        
         Dokumentacja konkursowa        
 
 

Szkoła świadomego planowania 2.0 - rekrutacja

Nabór wniosków: od 04.02.2019 r. 

Rekrutacja otwarta do wyczerpania miejsc (decydująca jest kolejność zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu).

Regulamin naboru wraz z formularzem wniosku oraz pozostałą dokumentacją są dostępne do pobrania w zakładce Dokumentacja konkursowa.

O wynikach rekrutacji i liczbie dostępnych miejsc będziemy informować na bieżąco. 

 

Stan na 09.06.2020 r. - rekrutacja zakończona, osiągnięto limit miejsc w projekcie (22)

Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)
 18. Pyskowice (I etap konsultacji)
 19. Łużna (I etap konsultacji)
 20. Wałcz (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)
 21. Ząbkowice Śląskie (I etap konsultacji)
 22. Hażlach (I etap konsultacji)
 23. Jaworzno (I etap konsultacji)
 24. Gnojnik (I etap konsultacji)
 25. Grybów (I etap konsultacji)

 * - rezygnacja z udziału w projekcie

 

UWAGA - osiągnięto maksymalną liczbę (5) gmin, które brały udział w projekcie i otrzymały wsparcie w ramach poprzedniego konkursu (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15).

Kto może wziąć udział w projekcie? Kryteria dostępu

W projekcie mogą wziąć udział gminy z terenu Polski, które:

 • posiadają podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych (lub ich zmian) bądź zobowiążą się, że projekty uchwały zostaną przedłożone radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie

oraz

 • oświadczą, że procedowany dokument planistyczny jest adekwatny do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych (co najmniej 3 techniki, w tym 1 internetowa) oraz obejmuje zagadnienia/kwestie/zmiany istotne społecznie, a co za tym idzie istnieje prawdopodobieństwo, że jego procedowanie wzbudzi zainteresowanie i zaangażowanie społeczne.  

W przypadku gmin, które brały udział w projekcie w ramach poprzedniego konkursu (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15) - liczba miejsc będzie ograniczona do 5 (decydująca kolejność zgłoszeń). Ponadto gminy załączył oświadczenie zawierające informacje m.in. o poprzednich formach wsparcia, charakterystykę poprzednich konsultacji, opis sposobu wykorzystania zasobów nabytych przez gminę ze środków pierwszego grant podczas prowadzenia konsultacji, zobowiązanie do oddelegowania do udziału w szkoleniach/warsztatach realizowanych w ramach projektu pracowników nie objętych tego typu wsparcie podczas pierwszej edycji konkursu.

Dokumenty planistyczne, z którymi można zgłosić się do projektu:

 •          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie lub zmiana);
 •          Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie lub zmiana)

W ramach projektu obligatoryjna jest organizacja i realizacja konsultacji na I etapie konsultacji, czyli w okresie między przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany dokumentu planistycznego do momentu przekazania sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.

 

 

 

 

Archiwum wpisów:

 

Stan na 25.05.2020 r. - Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)
 18. Pyskowice (I etap konsultacji)
 19. Łużna (I etap konsultacji)
 20. Wałcz (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)
 21. Ząbkowice Śląskie (I etap konsultacji)
 22. Hażlach (I etap konsultacji)
 23. Jaworzno (I etap konsultacji)
 24. Gnojnik (I etap konsultacji)

Stan na 15.07.2019 r. -  Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)
 18. Pyskowice (I etap konsultacji)
 19. Łużna (I etap konsultacji)
 20. Wałcz (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)
 21. Ząbkowice Śląskie (I etap konsultacji)
 22. Hażlach (I etap konsultacji)
 23. Jaworzno (I etap konsultacji)

 * - rezygnacja z udziału w projekcie

Stan na 07.06.2019 r. Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)
 18. Pyskowice (I etap konsultacji)
 19. Łużna (I etap konsultacji)
 20. Wałcz (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)
 21. Ząbkowice Śląskie (I etap konsultacji)
 22. Hażlach (I etap konsultacji)

  * - rezygnacja z udziału w projekcie

Stan na 20.05.2019 r. Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)
 18. Pyskowice (I etap konsultacji)
 19. Łużna (I etap konsultacji)
 20. Wałcz (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)
 21. Ząbkowice Śląskie (I etap konsultacji)

  * - rezygnacja z udziału w projekcie

Stan na 23.04.2019 r. Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)
 18. Pyskowice (I etap konsultacji)
 19. Łużna (I etap konsultacji)
 20. Wałcz (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)

Stan na 11.04.2019 -  Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)
 18. Pyskowice (I etap konsultacji)
 19. Łużna (I etap konsultacji)

 * - rezygnacja z udziału w projekcie

Stan na 22.03.2019 r. - Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)
 17. Jastrzębie-Zdrój (I etap konsultacji)

 * - rezygnacja z udziału w projekcie

Stan na 07.03.2019 r. - w ramach projektu zostało 8 miejsc (tylko I etap konsultacji) Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)*
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa)* 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)
 13. Brenna (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 14. Tuszów Narodowy (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 15. Ustrzyki Dolne (I etap konsultacji)
 16. Trzebinia (I etap konsultacji)

  * - rezygnacja z udziału w projekcie

Stan na 26.02.2019 r. - w ramach projektu zostało 11 miejsc (tylko I etap konsultacji) Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)
 11. Kędzierzyn Koźle (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 12. Żary (I etap konsultacji)

 

Stan na 15.02.2019 r. - w ramach projektu zostało12 miejsc (tylko I etap konsultacji). Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)
 7. Sosnowiec (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 8. Dzierżoniów (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 9. Mysłowice (I etap konsultacji; dla II etapu - lista pomocnicza-rezerwowa) 
 10. Nowy Targ (I etap konsultacji)

 

Stan na 07.02.2019 r. - w ramach projektu zostało 16 miejsc (tylko I etap konsultacji). Lista gmin, które zostały zakwalifikowane do projektu (pozytywnie ocenione wnioski o udział) - wg kolejność zgłoszeń:

 1. Krosno (I i II etap konsultacji) 
 2. Przemyśl (I i II etap konsultacji)
 3. Ryglice (I etap konsultacji)
 4. Kalwaria Zebrzydowska (I i II etap konsultacji) 
 5. Wińsko (I etap konsultacji)
 6. Tarnów (I etap konsultacji)
 

Powrót do góry
 
 
Lider projektu: Partnerzy projektu:
Wiedza Edukacja Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska P.A. Nova
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij]