Dobre praktyki

 
 
Odzyskiwanie przestrzeni na przykładzie nowojorskiego skweru Corona Plaza

Epidemia koronawirusa nie odpuszcza, procesy konsultacyjne - jeśli są nadal prowadzone - przenoszą się do Internetu. Dlatego przygotowaliśmy dla Was coś innego - na temat zupełnie innej "korony" i na temat bardzo konkretnych, bezpośrednich, działań partycypacyjnych. Przenosimy się do Nowego Jorku - na skwer Corona Plaza!

Konsultacje z dystansem społecznym

Ostatnie miesiące upływały nam w cieniu epidemii i wynikających z niej różnych ograniczeń, nakazów, zakazów, które utrudniały codzienne funkcjonowanie, pracę, przemieszczanie się, a także konsultacje społeczne. Jak organizatorzy procesów partycypacyjnych oraz konsultacji, zwłaszcza tych w planowaniu przestrzennym, odnaleźli się w tej sytuacji?

Jak zmieniamy miasta? Obywatelskie projektowanie – parklety i ogrody społeczne

W kolejnej części artykułu dotyczącego rozwiązań, które zmieniają przestrzeń publiczną, a także sprzyjają partycypacji społecznej pod lupę bierzemy parklety oraz ogrody społeczne

Jak zmieniamy miasta? Obywatelskie projektowanie – tężnie i ogrody deszczowe

W tym i następnym artykule chcemy przyjrzeć się – coraz popularniejszym w polskich miastach – tężniom, ogrodom deszczowym, parkletom oraz ogrodom społecznościowym/sąsiedzkim. Elementy te w ciekawy sposób zmieniają przestrzeń publiczną, podnoszą jej jakość i tworzą miejsca sprzyjające odpoczywaniu, nawiązywaniu więzi międzyludzkich i umacnianiu partycypacji społecznej. Często też w ich powstaniu ważną rolę odgrywają mieszkańcy.

Partycypacja w innowacjach – o tym jak przygotować mieszkańców na Smart City

Mimo że jak truizm brzmi stwierdzenie, że istotne decyzje dot. miasta/ danego terenu, a zwłaszcza te związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, powinny być wypracowane we współpracy z mieszkańcami, to jednak władze miasta/gminy często pomijają ten krok, a na podjęcie dialogu decydują się zbyt późno tzn. próbują skonsultować już podjęte decyzję. Czasami w ogóle nie próbują zapytać mieszkańców o ich opinie – a wówczas okazuje się, że mieszkańcy chętnie wezmą sprawy w swoje ręce i zawalczą o swoje interesy: petycją, protestem, głośnym sprzeciwem. Dobrym przykładem z Finlandii, który może posłużyć za inspirację dla innych w zakresie włączania mieszkańców w „usmartowienie” miasta, jest helsiński projekt Smart Kalasatama.

Jeszcze więcej, jeszcze głośniej – czyli o promowaniu konsultacji ciąg dalszy

Wracamy z zapowiadaną jakiś czas temu kontynuacją artykułu dotyczącego skutecznego informowania o konsultacjach. W sierpniu pisaliśmy o wizualnych formach promocji tj. plakat i ulotka, teraz przedstawiamy zaproszenia indywidualne i wykorzystanie form internetowych. Poniżej znajdziecie nie tylko opis jak można wykorzystać wskazane kanały informowania, ale także praktyczne wskazówki czy przykłady dobrych praktyk.

Naróbmy hałasu! O promowaniu konsultacji

Od 10 minut miało być gwarno, spodziewano się gorącej dyskusji, a przygotowana sala świeci pustkami. Taka wizja spędza sen z powiek niejednemu organizatorowi konsultacji. Jak można było tego uniknąć?

Baśń o koala, co interesariuszem został

W świecie nieograniczonych zasobów oraz powszechnej zgody i jednomyślności prawdopodobnie każdy projekt kończyłby się sukcesem. Chcielibyśmy być czasem otoczeni przez potulnych i spolegliwych „yesmanów”, niczym w filmie „Jestem na tak” gdzie główną rolę, godzącego się na wszystko bohatera, odegrał znany aktor komediowy Jim Carrey. Cudów nie ma. Z jednej strony spotykamy ludzi otwartych, wspierających, na których możemy polegać. Z drugiej – pojawiają się osoby o odmiennych poglądach, gotowe użyć wszelkich mocy, aby nas powstrzymać. Nie inaczej jest w realiach projektowych, w których podczas wykonywania kolejnych działań mamy do czynienia z różnego rodzaju interesariuszami.

Akcja: KONSULTACJE!

Ostatnio rozpoczęliśmy cykl artykułów przybliżających poszczególne techniki konsultacyjne wraz z przykładami realizacji i rekomendacjami w kwestii organizacji. Przedstawiliśmy już jedne z ciekawszych technik, zakładających wyjście w teren tj. warsztat plenerowy i punkt konsultacyjny. Dziś czas przybliżyć kolejną rekomendowaną technikę. Tym razem z racji coraz chłodniejszych dni przenosimy się do ciepłych wnętrz i przedstawiamy badania w działaniu.

W punkt trafione konsultacje

Podmioty przygotowujące się do konsultacji społecznych głowią się nad coraz bardziej nieszablonowymi, alternatywnymi metodami, które skutecznie zainteresują i zaangażują mieszkańców. Okazuje się, że w siła tkwi w prostocie – oprócz najpopularniejszych spotkań konsultacyjnych, miasta często decydują się na uruchamianie punktów konsultacyjnych. Zasady obu technik są nieskomplikowane, jednak ich sukces jest uzależniony od staranności organizatora. Co należy zrobić, aby punkt zachęcał dyskusji i dzielenia się uwagami? Jak go przygotować, aby skutecznie informował o prowadzonych konsultacjach?

Co ma muzeum do partycypacji, czyli jak ożywić przestrzeń

W kształtowanie przestrzeni miejskiej powinny być angażowane różne grupy interesariuszy. W poprzednich artykułach pisaliśmy o inicjatywach podejmowanych przez młodzież czy o różnego rodzaju konkursach grantowych organizowanych przez przedsiębiorstwa, które mają na celu zachęcenie lokalnych społeczności do kształtowania ich okolicy. Tym razem przyjrzymy się otwartemu niedawno w Santa Cruz Abbott Square, który swoje powstanie zawdzięcza w dużej mierze pracownikom sąsiedniego Museum of Art & History (MAH).

Przewietrzanie konsultacji – o potencjale warsztatu plenerowego

Gdyby przez chwilę zastanowić się nad prehistorią, pierwotnymi osadami, koczowniczym trybem życia itd., po niedługim namyśle okaże się, że pierwsi ludzie byli istotami… plenerowymi. Większość codziennej aktywności, w tym także podejmowanie wspólnych decyzji odbywało się bowiem na świeżym powietrzu (fr. en plein air). „Budynki”, a w zasadzie prowizoryczne namioty czy groty jaskiń służyły przeważnie jako miejsce noclegu lub skrycia przed niebezpieczeństwem. Lud natomiast dyskusje toczył na otwartej przestrzeni, gdzie wystarczyło ręką wskazać, w którym miejscu zostanie wzniecone ognisko, a gdzie powstanie tymczasowy spichlerz. Czy zatem warsztat plenerowy nie jest naszą naturalną, wręcz genetycznie zapisaną metodą wypracowywania rozwiązań?

Konstrukcja przyszłości – makiety w planowaniu przestrzennym

W namiocie, na skraju pola bitwy, żarliwie obradują żołnierze wraz ze swym generałem. Patrzą na stół pokryty wielką mapą, na której rozstawiono miniaturowe wzgórza, krzewy, drzewa oraz liczne figurki symbolizujące jednostki wroga. Plansza wyśmienicie unaocznia miejsce walki, pozwala rozplanować wszystkie strategiczne ruchy, a także ukazać ukształtowanie terenu wraz z naturalnymi zasłonami przed nadchodzącą armią… Taka historia wpisuje się już chyba wyłącznie w realia średniowiecznej Europy. Dzisiaj, setki lat później, nad makietami stają urbaniści, urzędnicy, mieszkańcy i wszyscy zainteresowani kreowaniem i zmianą lokalnej przestrzeni. Nikt tu nie myśli o walce - jest za to dyskusja i współpraca.

Drugie życie cmentarzy

Cmentarze stanowią nieodłączny element krajobrazu polskich miast i wsi, ale raczej nie kojarzą się ze spędzaniem czasu wolnego czy z wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Przestrzenie cmentarne funkcjonują przede wszystkim jako miejsca pochówku lub miejsca pamięci, gdzie odbywają się jedynie wydarzenia religijne lub upamiętniające wydarzenia np. na cmentarzach wojennych. Cmentarze to miejsca, gdzie obowiązują pewne zasady i zakazy (zarówno zwyczajowe, jak i wynikające z regulaminu korzystania z tej przestrzeni) oraz gdzie Polacy ruszają tłumnie 1 i 2 listopada, wyposażeni w znicze i wieńce, by w symboliczny, ale i namacalny sposób wyrazić szacunek i pamięć o zmarłych.

Miasto w mieście - Aspern Seestadt

W dziejach urbanistyki opracowano wiele utopijnych koncepcji kształtowania miejskiej przestrzeni. Już starożytny Rzym miał stanowić wzorcowe miasto, koncentrujące na małym obszarze wszystkie najważniejsze funkcje - od religijnych po rozrywkowe. Gdy Ziemia zaczęła „zarastać” kolejnymi metropoliami, po latach okazywało się, że jakakolwiek próba przekształcenia już istniejącej zabudowy będzie mocno ograniczona lub wręcz niemożliwa.

Seniora pomysł na miasto

W naszej bazie dobrych praktyk pokazujemy jak skutecznie angażować w proces konsultacji społecznych różne grupy interesariuszy. Pisaliśmy o przedsiębiorcach, organizacjach NGO oraz najmłodszych partycypantach - dzieciach i młodzieży. Tym razem wzięliśmy pod lupę tych najstarszych. O tym, jak przygotować proces partycypacyjny z myślą o osobach starszych oraz o dobrych przykładach konsultacji angażujących seniorów z Polski i zza granicy przeczytacie poniżej.

Miasto w naszych rękach

Konsultacje społeczne stanowią bardzo ważne narzędzie w procesach planistycznych, ale warto pamiętać także o innych sposobach, poprzez które mieszkańcy mogą angażować się w kształtowanie przestrzeni wokół siebie. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają konkursy grantowe organizowane przez prywatne firmy, bądź fundacje czy stowarzyszenia.

Ocalić od zardzewienia

Po ponad czterech dekadach socjalizmu, charakteryzującego się szaloną i niepohamowaną industrializacją, wiele zakładów, fabryk i innych obiektów przemysłowych stanęło odłogiem. Przerdzewiałe konstrukcje, sypiące się fasady, powybijane okna – wszystko to stwarza klimat niemalże powojenny, a wciąż panuje deficyt pomysłów i środków na wykorzystanie tych terenów. Dlatego w poniższym artykule przytoczone zostaną przykłady i propozycje rozwiązań związanych z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych.

Mały partycypant odkłada zabawki

W wielu dokumentach międzynarodowych i państwowych podkreśla się znaczenie praw dziecka. Funkcjonują organizacje i podmioty zajmujące się wyłącznie tym zagadnieniem, takie jak UNICEF (w ramach ONZ) czy Rzecznicy Praw Dziecka. W wymiarze ideowym mówi się o tym wiele, jednakże jakie rzeczywiste możliwości mają dzieci w zakresie partycypacji społecznej?

Przedsiębiorcy do konsultacji!

Często zdarza się, że nie wszyscy chętnie i z zapałem biorą udział w konsultacjach społecznych. Niektórzy przychodzą na spotkania w celu okazania swojego niezadowolenia z władz samorządowych. Inni skupiają się na wewnętrznych lub osobistych konfliktach zamiast na szukaniu akceptowalnego przez wszystkich rozwiązania. Jeszcze inni z braku zaufania do władz lokalnych nie przychodzą wcale lub nie chcą dzielić się swoimi uwagami. Jedną z grup, która często jest pomijana lub nieobecna z innych względów w konsultacjach społecznych są przedsiębiorcy.

Obywatelska przestrzeń w budżecie

Corocznie, poprzez opłacanie podatku dochodowego czy VATu, zrzucamy się na wielką imprezę jaką są wydatki budżetowe. Darzymy państwo zaufaniem, że zebrane środki finansowe wyda zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Taki interwencjonizm nie jest jednak niezawodny, dlatego w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie alternatywnymi, bardziej bezpośrednimi narzędziami uczestnictwa obywateli w gospodarowaniu finansami publicznymi. Jednym z takich instrumentów jest budżet obywatelski (partycypacyjny).

Droga do sukcesu

Planowanie przestrzenne obejmuje nie tylko tereny zielone i rekreacyjne, ale również tereny mieszkaniowe, przemysłowe czy ulice. Nowe trendy w projektowaniu i przebudowie ulic zakładają udział użytkowników w tym procesie jako jeden z kluczowych elementów.

Woonerfami płynie Łódź

Ciekawy przypadek Łodzi – im starsza, tym młodsza, a dowodzą tego liczne programy rewitalizacji i modernizacji. Najpierw Manufaktura, później ul. Piotrkowska, teraz dworzec Łódź Fabryczna. To niewątpliwie przedsięwzięcia z rozmachem. Pomiędzy jednak tymi ogromnymi inwestycjami skrywa się woonerf – nowe rozwiązanie dla przestrzeni małych uliczek miejskich.

Konsultacje dla wszystkich

W planowaniu konsultacji społecznych bardzo ważnym elementem jest właściwe rozpoznanie osób i grup potencjalnie zainteresowanych przedmiotem konsultacji. Często zdarza się, że adresaci są określani zbyt ogólnie jako mieszkańcy czy młodzież, a pozostałe grupy pozostają niedostrzegane. Tymczasem organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, lokalni aktywiści mogą pełnić istotne funkcje w procesie partycypacyjnym.

Ursynowian pomysł na park

Walczymy o każdy skrawek przestrzeni miasta. Miejska zieleń jest stopniowo wchłaniana przez nowe osiedla i biurowce, przez co parki stają się „towarem” deficytowym. Gdy rozchodzi się o jakość przestrzeni życia mieszkańców, należy podejmować wszelkie działania służące wypracowaniu wspólnej wizji przyszłości. Na warszawskim Ursynowie Urząd Dzielnicy podjął się przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. utworzenia parku pośrodku jednego z osiedli.

Debrzno zmienia studium

Prace przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to prawdziwa bolączka polskich gmin. Działania są czasochłonne i kosztowne, a do tego trudno wypracować społeczny kompromis. Rozwiązaniem mogą być intensywne i efektywnie przeprowadzone konsultacje społeczne. Komunikacja z mieszkańcami stanowiła podstawę dla zmiany studium w gminie Debrzno (woj.pomorskie).

Nowa odsłona konsultacji

Przekształcanie przestrzeni kluczowych dla miasta może przysporzyć wiele problemów. Z jednej strony musimy uwzględnić interesy mieszkańców, z drugiej – oczekiwania turystów, pracowników i innych użytkowników miasta. Czy da się to pogodzić? Na warszawskiej Starówce poradzono sobie z tym wyjątkowo dobrze.

Młodzież nie ryba – też ma głos

W planowaniu przestrzennym ważne jest, aby angażować różne grupy społeczne i wiekowe. Szczególnie istotne jest dotarcie do osób młodych, aby kształtować w nich poczucie odpowiedzialności za swoje miasto i rozwijać umiejętności współpracy. Dobrym przykładem obywatelskiego zaangażowania młodzieży jest gmina Płużnica (województwo kujawsko-pomorskie), której projekt „Opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu nad jeziorem w Ostrowie” został wyróżniony Nagrodą Obywatelską Prezydenta RP.

W Lewinie planują na serio

Tytuł niniejszego artykułu może zastanawiać – czy można planować na żarty? Czy na co dzień mieszkańcy Lewina Kłodzkiego są niepoważni? Mowa tu jednak o zastosowanej po raz pierwszy w Polsce podczas konsultacji społecznych metodzie: Planning for Real (TM).

Masterplan dla Nadodrza

Proces przekształcania przestrzeni miejskiej może dłużyć się latami. Aby zapobiec podejmowaniu błędnych decyzji i niesprawnej koordynacji, projektanci głowią się nad przygotowaniem planu, który odpowie na potrzeby mieszkańców, a zarazem będzie spójny w czasie i przestrzeni. Dobrym przykładem jest wrocławski Masterplan - kompleksowy dokument operacyjny dla programu rewitalizacji.

Konsultujący Holender

Holandia dialogiem stoi. Mieszkańcy BENELUX-u od dawna są kojarzeni ze świetnym zorganizowaniem i ponadprzeciętnymi umiejętnościami współpracy. Nie inaczej jest także w przypadku planowania przestrzeni publicznych.

Palcem po mapie - geoankieta

Jednym z najbardziej atrakcyjnych i innowacyjnych narzędzi konsultacyjnych jest zdobywająca coraz większą popularność geoankieta. Jest to interaktywna forma konsultacji społecznych, wykorzystująca nowoczesne technologie informatyczne m.in. GIS.

Prawo dla partycypacji

We wrześniu 2016 roku rozpoczął się 3 etap opracowywania projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, w którym został on poddany konsultacjom społecznym. Jest to pierwszy od wielu lat tak duży plan zmiany porządku prawnego w obszarze planowania przestrzeni. Wiele zagadnień zostało uwzględnionych w zakresie szerszym niż kiedykolwiek. Jednym z nich jest partycypacja społeczna.

Konsultacje bez barier

Konsultacje społeczne są ważnym elementem planowania przestrzennego, szczególnie na poziomie samorządowym. Aby przeprowadzić dobre i efektywne konsultacje społeczne, należy zaprosić do nich wszystkich mieszkańców miasta lub gminy oraz zainteresowane instytucje, organizacje NGO czy podmioty gospodarcze. Często władze samorządowe nie zdają sobie sprawy, że sposób informowania o planowanych konsultacjach czy miejsce spotkań mogą ograniczyć możliwości uczestnictwa pewnych osób lub grup społecznych m.in. osób niepełnosprawnych.

Park po berlińsku

Berlin, podobnie jak inne europejskie miasta, po II Wojnie Światowej zmagał się z problemem odbudowy spowodowanym przez ogromne zniszczenia powstałe wskutek działań zbrojnych. Całe dzielnice były zrównane z ziemią. Gospodarzom miast zależało na jak najszybszej, ale - co za tym idzie - często nieprzemyślanej odbudowie (patrz: Warszawa).

Zróbmy sobie warzywniaki!

W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się idea tworzenia miejskich ogrodów warzywnych. Są one powszechne w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych i coraz częściej można spotkać je w polskich miastach.

Ogród Zabaw czyli przepis na sąsiedzki skwer

Ogród Zabaw przy ul. Piekarskiej na krakowskim Kazimierzu, który powstał w 2015 roku jest doskonałym przykładem wspólnego przekształcania tkanki miejskiej i tworzenia miejsc „dla” i „przez” mieszkańców.

Miasta płotem podzielone

Strażnik i budka, to polska wizytówka Kto z nas poruszając się po mieście nie natknął się na niespodziewaną barierę – płot, szlaban, mur? Ile razy musieliśmy nadrabiać drogi, aby dotrzeć do warzywniaka oddalonego o kilka ulic? Grodzenie osiedli mieszkaniowych i przestrzeni miejskiej jest fenomenem w polskich miastach. Fenomenem, niestety negatywnym. Większość nowych osiedli mieszkaniowych posiada wysokie ogrodzenie, szlaban na wjeździe, i coraz częściej całodobowego strażnika

 

Powrót do góry
 
 
Lider projektu: Partnerzy projektu:
Wiedza Edukacja Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska P.A. Nova
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [Zamknij]